Şefkatle Memeden Ayrılma


  • Neden bağ kurmak isteriz? 
  • Güvenli bağlanma nedir? 
  • Güçlü ebeveyn ve çocuk bağı olan ilişki nasıl gelişir?
  • Güveni sarsan davranışlarımız nelerdir?
  • Bebekler gece neden sık uyanır?
  • Şefkatle, bağlanma sistemine hasar vermeden memeden nasıl ayırabilirim? 
  • Bağımlılıkla bağlılık arasındaki farklar? 

*Çalışma sonunda katılımcılarımıza PDF olarak Katılım Belgesi mail ile gönderilecektir.