Stressiz Tuvalet Eğitimi 


 • Tuvalet alışkanlığı nedir?
 • Standart bir zamanı var mıdır?
 • Tuvalet eğitiminde yöntem ve yaklaşımlar
 • Çocuğun hazır oluşluğu
 • Benim hazır oluşluğum
 • Eğitime başlamadan önce
 • Eğitim sırasında
 • Eğitim sürecindeki hatalar
 • Kaka kaçırma (enkoprezis)
 • Kabızlık problemleri
 • Gece alt ıslatma (enürezis)
 • Mitler /Doğru bilinen yanlışlar
 • Çocuğun karakteri ve mizaç özelliklerine göre tuvalet alışkanlığı eğitimleri
 • Mahremiyet eğitimi ve cinsel eğitim sorularına cevaplar

*Çalışma sonunda katılımcılarımıza PDF olarak Katılım Belgesi mail ile gönderilecektir.